रविवार, 14 सितंबर 2014

Paeen

पाइन रौ पाइन
तोहर बाइन नहि जाइन
कतौ अकाले प्यासे मरै
गाछ- वृक्ष माल -जाल
कतौ तूं तांडव करैछ
बहा ल जाइत छ सभ किछु...
तोरे सॅ जीवित अछि जीबन
तोरे बिनु निष्प्राण अछि कतेकों जीबन
तोहर कतेकों रूप कतेकों रंग .......