गुरुवार, 11 जुलाई 2013

LALKAR

मिथिला राज्य ल क रहबौ, सुनि ले पटना दिल्ली के सरकार...
बड्ड सताएला बड्ड कनौलाए, आब नै सहबौ अत्याचार...
सगरो मैथिल जागि रहल छै, माँगि रहल छै अपन अधिकार...