गुरुवार, 10 अप्रैल 2014

baju maithili

      "बाजू  मैथिली "
मान करू सम्मान करू 
मिथिलापुर के नाम करू 
मैथिल छि त बाजू मैथिली 
नहि मैथिली के अपमान करू !!


मैथिल भ मैथिली बाजे मे 
किया करइ छि सँकोच ??
मैथिल छि त बाजू मैथिली
मातृभाषा के सम्मान करू !!


मैथिली अपन सभक अछि धरोहर 
नहि धरोहर के त्याग करू 
मैथिल छि त बाजू मैथिली 
नहि मैथिली के अपमान करू !!
   
       :कंचन कुमारी झा